Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης.

Προφίλ υποψηφίου
• Γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα συνεκτιμηθούν
• Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
• Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός
• Διαπραγματευτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακινήσεων

Παροχές εταιρίας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης
• Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο hr.agriconsulting@gmail.com έως 15/12/2022 με θέμα στο email «ΚΡΗΤΗ».

Περισσότερα νέα

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία του Ηρακλείου,

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης. Προφίλ