Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης. Προφίλ υποψηφίου• Γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας• Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα συνεκτιμηθούν• Άριστη γνώση εφαρμογών MS […]