Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία του Ηρακλείου, των Χανίων και της Ιεράπετρας.

Προφίλ υποψηφίου
• Γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα συνεκτιμηθούν
• Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
• Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός
• Διαπραγματευτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακινήσεων

Παροχές εταιρίας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης
• Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο hr.agriconsulting@gmail.com έως 25/08/2023 με θέμα στο email «ΚΡΗΤΗ».

Περισσότερα νέα

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία του Ηρακλείου,

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης. Προφίλ