Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στη Γραμβούσα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η AGRICONSULTING ΙΚΕ, σε συνεργασία με τον ΑΣ Γραμβούσας, σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση για το Υπο-Μέτρο 2.1, με θέμα:

«Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)»

Συνεχής υποστήριξη και συνεργασία του ωφελούμενου γεωργού με εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους χωρίς οικονομικό κόστος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ώρα 17:30, Αίθουσα Ενορίας Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου Γραμβούσας

Περισσότερα νέα

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία του Ηρακλείου,

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης. Προφίλ