Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στο Τυμπάκι

Η AGRICONSULTING ΙΚΕ, σε συνεργασία με τον ΑΟΕΣ Τυμπακίου, σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση για το Υπο-Μέτρο 2.1, με θέμα: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)» Συνεχής υποστήριξη και συνεργασία του ωφελούμενου γεωργού με εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους χωρίς οικονομικό […]

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στη Γραμβούσα

Η AGRICONSULTING ΙΚΕ, σε συνεργασία με τον ΑΣ Γραμβούσας, σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση για το Υπο-Μέτρο 2.1, με θέμα: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)» Συνεχής υποστήριξη και συνεργασία του ωφελούμενου γεωργού με εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους χωρίς οικονομικό […]