Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία του Ηρακλείου, των Χανίων και της Ιεράπετρας. Προφίλ υποψηφίου• Γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας• Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών […]