Παροχή γεωργικών συμβουλών στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών AGRICONSULTING SOLUTIONS ενημερώνει, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στη χώρα μας, κάθε γεωργός θα έχει πρόσβαση σε αυτό το σύστημα, μέσω της εφαρμογής του αναφερόμενου παραπάνω υπό- Μέτρου.

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις θα εξασφαλίζει την εθελοντική και δωρεάν πρόσβαση των γεωργών σε συμβουλές, ανάλογα την ειδική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσής τους. Περιλαμβάνει Μητρώα,  πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών μέσω των οποίων θα αναζητούν τις συμβουλές τους οι ωφελούμενοι γεωργοί – αποδέκτες των συμβουλών, αλλά και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες  οι οποίες συντονίζουν, ελέγχουν και πιστοποιούν το εν λόγω σύστημα.

Με την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 2.1 ενισχύονται συμβουλές που παρέχονται από ΦΠΓΣ προς τις εκμεταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης, στα θεματικά πεδία τα οποία επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Πολλαπλή συμμόρφωση
 • Πρασίνισμα
 • Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
 • Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
 • Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (ΟΦΠ)
 • Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
 • Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία
 • Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
 • Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
 • Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
 • Καθετοποίηση
 • Προσανατολισμός στην αγορά

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλουν στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών, στη λήψη σωστών αποφάσεων από αυτούς, για τη συνολική τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, στην καινοτομία και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερα νέα

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στα γραφεία του Ηρακλείου,

ΝΕΑ

Νέα θέση εργασίας: Γεωπόνος

Η εταιρεία AGRICONSULTING SOLUTIONS I.K.E. που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης. Προφίλ